Prosiding

No. Nama Prosiding Pengelola/Penyelenggara
1 Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora LPPM
2 Prosiding SNaPP: Sains, Teknologi LPPM
3 Prosiding SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi) LPPM